Informácie o obchode

O nás

Prevádzkovateľ :

Ing. Karol Ďuriga - POĽNOPOSS

Krásnohorská 3

85107 Bratislava 

IČO:       14 020 688

IČ DPH: 1020212622

Živnostenský register:

OU Bratislava č. 105 - 9495